лого

ФОРМУЛЯР НА КАНДИДАТА ЗА ПОЗИЦИЯ ПРИ РАБОТОДАТЕЛ


Моля, попълнете внимателно вашите данни!

ИМЕ И ФАМИЛИЯ ПО ЛИЧНА КАРТА НА ЛАТИНИЦА

Email

Телефон за връзка с вас

Ниво на английски език

Предишен опит по ферми (напишете имена на работодатели и извършвана работа)

ЕГН

Прикачете Ваша снимка

  • Споразумение за посреднически услуги (pdf)
  • Имам навършени 18 години
  • Кандидатствам самостоятелно и НЕ съм заплатил/a такси/комисионни на Бригадири ООД или други лица за намирането на работа
  • Дeкларирам, че нямам здравословни проблеми
  • Наясно съм, че при възнакнали проблеми между мен и работодател по отношение на работата или друго естество, Бригадири ООД не е участваща страна, а отношенията са между работник - работодател
  • Декларирам, че посочените от мен данни са верни и подаването на неверни данни може да доведе до невъзможност да започна работа.
  • Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал.2 и ал.3 от ЗЗЛД личните ми данни да бъдат обработвани от Бригадири ООД, в качеството си на администратор на лични данни, в това число да бъдат предоставяни на трети лица (работодатели) във връзка с участието ми по програмата.
  • Прочетох и се съгласявам със споразумението между мен и Бригадири ООД